Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Elektrotechnické výukové pracoviště

V rámci této aktivity projektu bylo na naší školu zapůjčeny 2 sestavy zařízení RC2000

  • 7.4.2010 Předání zařízení na naši školu
  • Od 8.4.2010 – využívání zařízení v rámci laboratorních cvičení předmětu automatizace
  • Od 8.4.2010 – využito pro potřeby řešení projektů talentovanými žáky pro VUT
image001 image002 image003

Za naši školu zajišťují: Ing. Josef Veselý, CSc a Ing. Karel Dostál