Elektrotechnické výukové pracoviště

V rámci této aktivity projektu bylo na naší školu zapůjčeny 2 sestavy zařízení RC2000

  • 7.4.2010 Předání zařízení na naši školu
  • Od 8.4.2010 – využívání zařízení v rámci laboratorních cvičení předmětu automatizace
  • Od 8.4.2010 – využito pro potřeby řešení projektů talentovanými žáky pro VUT
image001 image002 image003

Za naši školu zajišťují: Ing. Josef Veselý, CSc a Ing. Karel Dostál