Informace o školní soutěži v kategorii 2D kreslení v AutoCADu Mechanicalu 2009

Jako každoročně tak i letos naše škola pořádala školní kolo soutěže v kategorii 2D kreslení CAD (tvorba výkresu v AutoCADu Mechanicalu 2009) a 3D modelování CAD (tvorba modelu v SolidWorks nebo Inventor Professional 2009), která byla současně nominací pro mezinárodní soutěž studentů středních technických škol Autodesk Academia DESIGN 2010.

Školní soutěž v kategorii 2D kreslení se konala ve středu 24.2.2010, ve čtvrtek 25.2.2010 a pátek 26.2.2010 v po­čítačových učebnách školy. Zůčastnili se jí žáci 3. a 4. ročníků, kteří absolvovali výuku CAD kreslení na počítači.

Seznam žáků a organizace soutěže v kategorii 2D kreslení ve dny 24.2. – 26.2.2010

24.2. středa

11,30 –13,30 v P3

Třída Příjmení
N2 Koumal
  Loukota
  Pokorný
  Mrázek
M4.F Ondrůj
  Studýnka
  Šebesta
  Putna
  Winter
  Sladký
  Weiss
  Procházka
  Vaňatka
  Svoboda

25.2. čtvrtek

11,30 –13,30 v P3

Třída Příjmení
M3.E Lukl
  Nováček
  Žáček
  Wagner
  Skládaný
  Schabatka
M3.B Brodecký
  Hanák
  Koupil
  Masařík
M3.C Chýla
  Krpec

26.2. pátek

10,30–12,30 v P2
12,25 –14,30 v P3

Třída Příjmení
M3.C Mašek
Ing. Šlais Stejný
  Štrbík
  Nguyen Duc
  Tebich
M4.C Pohl
Ing. Krejčí Válek
  Sedlář
  Kašpar
  Drechsler
  Nedorostek
  Vysoký
  Kiesel

Zadání pro kategorii 2D kreslení v AutoCADu Mechanicalu 2009

Pokyny pro soutěžící byly promítány po celou dobu soutěže na projekční plátno, aby je soutěžící měli neustále k dispozici. Vzory výkresů měli studenti u počítače.

Bylo sledováno pořadí ukončení práce soutěžících na výkrese. Čas kreslení byl omezen na 1,5 hodiny. Jednotlivé výkresy byly zálohovány, vytisknuty na multifunkční tiskárně a připraveny tak k vyhodnocení.

Vzorový výkres pro kategorii 2D kreslení

image002

Vyhodnocení soutěže 2D kreslení v AutoCADu Mechanicalu 2009

Tabulka umístění studentů rozdělená podle ročníku:

Pořadí Příjmení Třída
1 Ondrůj M4.F
2 Pohl M4.C
3 Válek M4.C
4 Studýnka M4.F
5 Vaňatka M4.F
6 Tebich M4.E
  ……  
1 Brodecký M3.B
2 Lukl M3.E
3 Skládaný M3.E
4 Masařík M3.B
5 Hanák M3.B
  ……  

Soutěž probíhala v několika kolech, daných kapacitou učebny P3. Soutěžící měli na kreslení limitovanou dobu – 1,5 hod. Jejich práce byly zálohovány a vytisknuty pro potřeby hodnotící komise.

V hodnotící komisi tvořili učitelé, kteří vyučují CAD: ing. Krejčí, ing. Šlais, mgr. Rafaj, ing. Bezděk a ing. Kolegar.

O soutěž byl z řad studentů velký zájem a probíhala ve zdravé sportovní atmosféře. Vítězové byli odměněni věcnými cenami (flash paměti 8GB, 4GB, a 2GB) a diplomem školy.

Diplom pro kategorii 2D kreslení

image003

Závěr

Soutěž probíhala v několika kolech, daných kapacitou počítačové učebny ve které je instalován AutoCAD Mechanical 2009. Soutěžící měli na modelování limitovanou dobu – 1,5 hod. Jejich práce byly zálohovány a vytisknuty pro potřeby hodnotící komise.

V hodnotící komisi tvořili učitelé, kteří vyučují CAD: ing. Krejčí, ing. Šlais, mgr. Rafaj a ing. Kolegar. O soutěž byl z řad studentů velký zájem a probíhala ve zdravé sportovní atmosféře.

Vítězové byli odměněni věcnými cenami (flash paměti 8GB, 4GB, a 2GB) a diplomem školy.