Maturitní a závěrečné zkoušky 2009/2010 – náhradní a opravné termíny září 2010

Maturitní zkoušky – náhradní a opravné termíny – září 2010

Třída – obor Praktická zkouška z odborného výcviku/
Praktická zkouška z odborných předmětů
Ústní zkouška
N 2 Provozní technika + Provozní elektrotechnika 10.9.2010 v 7­.30 hod. 13.9.2010 v 7­.30 hod.
DPET 3 Provozní technika + Provozní elektrotechnika 10.9.2010 v 7­.30 hod. 13.9.2010 v 7­.30 hod.
SOŠ 4 Elektrotechnika 10.9.2010 v 7­.30 hod. 14.9.2010 v 7­.30 hod.
M4.F Mechanik seřizovač 13.9.2010 v 7­.00 hod. 14.9.2010 v 7­.30 hod.
M4.E Mechanik elektronik 14.9.2010 v 7­.00 hod. 16.9.2010 v 7­.30 hod.
M4.C Mechanik číslicově řízených strojů 14.9.-15.9.2010 v 7­.00 hod. 16.9.2010 v 7­.30 hod.
M4.A Mechanik silnoproudých zařízení 13.9.2010 v 7­.00 hod. 15.9.2010 v 7­.30 hod.

Sraz uchazečů vždy 15 min. před stanoveným začátkem zkoušky u vrátnice školy. Dne 17.6.2010
Zpracoval:
Ing.Krška Karel
 ZŘTV

Ing.Iva Žáková
ředitelka SOŠ a SOU
Závěrečné zkoušky – náhradní a opravné termíny září 2010

Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
26–51-H/003 Elektrikář silnoproud 15.9.2010 v 7­.30 hod. 16.9.2010 v 7­.00 hod. 23.9.2010 v 7­.30 hod.
26–53-H/001 Mechanik elektronických zařízení 15.9.2010 v 7­.30 hod. 16.9.2010 v 7­.00 hod. 23.9.2010 v 7­.30 hod.
23–51-H/001 Zámečník 15.9.2010 v 7­.30 hod. 16.-17.9.2010 v 7­.00 hod. 24.9.2010 v 7­.30 hod.
23–56-H/001 Obráběč kovů 15.9.2010 v 7­.30 hod. 16.9.2010 v 7­.00 hod. 24.9.2010 v 7­.30 hod.
23–52-H/001 Nástrojař 15.9.2010 v 7­.30 hod. 16.9.-17.9.2010 v 7­.00 hod. 24.9.2010 v 7­.30 hod.

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 18.6.2010
Zpracoval:
Ing.Krška Karel
 ZŘTV

Ing.Iva Žáková
ředitelka SOŠ a SOU