Naše účast na Mezinárodní soutěži studentů středních technických škol Autodesk Academia DESIGN 2010

Mezinárodní studentská soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování Autodesk Academia Design získává mezi studenty a jejich pedagogy stále větší prestiž a oblibu.

Letos ve dnech 19.-20.3.2010 proběhla na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s firmou Autodesk 16. ročník soutěže Autodesk Academia Design 2010 – Mezinárodní soutěže studentů středních technických škol ve 2D kreslení a 3D modelování na počítači pomocí produktů fy Autodesk.

Soutěžilo se bude ve 3 kategoriích: 2D studentská, 3D studentská a 3D učitelská. Naše škola se zúčatnila soutěže v kategorii 2D studentská. Počet soutěžících je limitovám na škola/ kategorie/ soutěžící.

Studentská soutěž Autodesk Academia Design 2010 získala záštitu MŠMT v rámci programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2009/2010.

Ve studentské kategorii 2D kreslení podle vzorového výkresu v AutoCADu Mechanicalu 2009 naši školu reprezentoval žák 4. ročníku třídy M4.F Martin Ondrůj, který byl nominován za základě svého umístění ve školní soutěži ve 2D kreslení. Přestože nasazená vysoká laťka úrovně soutěže Autodesk Academia DESIGN je pro žáky naší školy jen obtížně zdolatelná je přínosem naší účasti na této jedinečné soutěži možnost seznámit se s úrovní výuky v oblasti digitálních technologií na jiných středních technických školách v české a slovenské republice.

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D – žáci

 1. místo: Vít Kostřica, SPŠ Opava
 2. místo: Ondřej Vodochodský, SPŠ Teplice
 3. místo: Rostislav Prokeš, SPŠ Frýdek-Místek

Kategorie 3D – žáci

 1. místo: Jiří Cebak, SPŠ Na Třebešíně, Praha
 2. místo: Radek Cagaš, SPŠ Přerov‘
 3. místo: Pavel Šebesta, SPŠ a VOŠ Chomutov

Kategorie 3D – učitel

 1. místo: Bc. Lukáš Procházka, SPŠ Na Proseku – Praha
 2. místo: Ing. Petr Matiasovits, SPŠS, škola hlavního města Prahy
 3. místo: Ing. Čestmír Suchoň, SPŠ Frýdek-Místek

Kategorie – škola

 1. místo: SPŠ Na Proseku – Praha
 2. místo: SPŠ Klatovy
 3. místo: SPŠ Frýdek-Místek

Soutěž Autodesk Academia Design má dlouhodobou tradici, za kterou lze poděkovat nejen firmě Autodesk, ale i obětavým učitelům a studentům schopných kreativně zvládnout náročná zadání a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Podrobnější informaci o průběhu a programu soutěže AAD 2010 naleznete na stránkách: www.c-agency.cz/design2010.

Zpracovala: ing Ladislava Krejčí
administrátor AAP