Školní soutěž dovednosti žáků elektrotechnických oborů 2009/2010

V měsících březnu až květnu roku 2010 probíhala školní soutěž dovednosti, která byla zaměřena na teoretické znalosti a praktické dovednosti žáků 2. a 3. ročníků studijních oborů a 2. ročníků učebních oborů slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky – tříd 2.A, 2.B, M2.A, M2.C, M2.E (MSZ), M3.B (MSZ), M3.C.

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická část spočívala ve zpracování testu v programu EduBase a část praktická ve zhotovení praktického zadání:

 • ES – 2. roč. – domovní elektroinstalace, kombinace přepínačů 6, 7, 5A, 5B
 • MEZ – 2. roč. – měnič 12V DC
 • ME – 2. roč. – krystalový oscilátor
 • ME – 3. roč. – pásmová propust
 • MSZ – 2. roč. – domovní elektroinstalace, kombinace přepínačů 6, 7, 5A, 5B
 • MSZ – 3. roč. – stykačová kombinace – ovládání 3fázového asynchronního motoru Y–D

Obě části se hodnotily samostatně bodovým systémem a v celkovém hodnocení soutěže se výsledky sčítaly.

Organizaci zajišťovali za teoretickou výchovu Ing. Raputová a Ing. Kinzl, za praktickou výchovu Ing. Procházka.

Celkové hodnocení

Kategorie 2. ročník oborů slaboproudé elektrotechniky

 1. Viliš Martin, M2C, 105 bodů
 2. Jonáš Jan, M2A, 102 bodů
 3. Škrabal Ondřej, M2A, 100 bodů

Kategorie 2. ročník oborů silnoproudé elektrotechniky

 1. Beran Jaroslav, M2E, 112 bodů
 2. Becha Daniel, M2E, 106 bodů
 3. Zálešák Matěj, 2A, 104 bodů

Kategorie 3. ročník oborů slaboproudé elektrotechniky

 1. Sura Daniel, M3C, 103 bodů
 2. Chýla Radek, M3C, 100 bodů
 3. Hlavinka Radek, M3C, 91 bodů

Kategorie 3. ročník oborů silnoproudé elektrotechniky

1–2. Koupil Tomáš, M3B, 106 bodů 1–2. Masařík Michal, M3B, 106 bodů 3. Štrbík Robert, M3C, 103 bodů

CIMG0081 CIMG0084 CIMG0087 Ing. Karel Kinzl