Přebor pedagogických pracovníků středních a základních škol v tenise

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník přeboru pedagogických pracovníků brněnských středních škol v tenise dvojic.

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel

 • SOŠ a SOUSaE, Trnkova 113, 628 00 Brno

Termín

 • čtvrtek 23.září 2010 od 13.00 hod

Místo

 • tenisové kurty SOŠ a SOUSaE, Jedovnická l0., zast. Novolíšeňská, konečná trolejbusů 26 a 25 nebo trasa tramvaje 8 nebo autobusů 58, 45 ze Staré osady

Startují

 • pedagogičtí pracovníci všech typů středních a základních škol Brna. Z každé školy se mohou zúčastnit hráči v libovolném počtu !!!!! Hrají ženy i muži! Takže – můžete se přihlásit i v jednom, budete k někomu nalosováni !!!!

Hrací systém

 • ve 13.00 budou ze skutečně prezentovaných hráčů nalosovány dvojice, které spolu odehrají turnaj. Systém turnaje bude stanoven pořadatelem podle počtu hrajicích deblů.

Přihlášky

 • do 16.9. 2010 na adresu Mgr.Jan Váně, SOŠ a SOUSaE Trnkova 113, Brno nebo raději na mail. : sousae.vane@ seznam.cz

Startovné

 • 100, Kč za každého přihlášeného hráče – uhradit při příchodu na turnaj

Hrací povrch kurtů

 • umělá tráva
 • možno hrát současně na třech kurtech

Rozhodčí

 • hráči rozhodují svá vlastní utkání sami.

Míčky pro hru

 • dodá pořadatel

Občerstvení

 • v průběhu turnaje zajistí pořadatel soutěže

Ceny pro vítěze

 • mimo dobrého pocitu ze hry a příjemného uspokojení z pěkně prožitého odpoledne budou pro nejlepší páry připraveny věcné ceny

Vítěz prvního ročníku

 • Petr HROMEK (OA Kotlářská)
 • Miluše NOVÁKOVÁ (ZŠ Kotlářská)

Více informací a přihláška ke stažení

 • Více informací a přihláška ke stažení zde

  Mgr.Jan VÁNĚ

učitel TV
organizátor soutěže
tel.: 544422843 SOŠ a SOUSaE 606533543

Ing.Iva ŽÁKOVÁ

ředitelka SOŠ a SOUSaE
ředitelka soutěže