Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Sportovní kurzy 2010/2011 – orientační přehled

Přehled sportovních soutěži pro žáky naší školy (přebory SOŠ a SOU S a E)

 • stolní tenis – září
 • nohejbal trojic – říjen
 • florbal – listopad
 • odbíjená – leden
 • odbíjená dvojic – duben
 • nohejbal dvojic – květen
 • tenisový turnaj – květen

Pro další školy budou uspořádány tyto soutěže

 • přebor žáků SŠ v tenise – devátý ročník – červen
 • přebor kantorů SŠ a ZŠ Brna – tenis – devátý ročník – červen
 • přebor kantorů SŠ a ZŠ – tenis debly – září
 • oblastní přebor žáků ZŠ – třetí ročník – červen

V rámci SŠH přeborů Brna se zúčastníme těchto soutěží

 • kopaná – září
 • basketbal – listopad
 • florbal – prosinec
 • sálová kopaná – únor
 • odbíjená – březen
 • malá kopaná – květen
 • nohejbal – červen
 • plážový volejbal – červen

Další sportovní akce/kurzy pro naše studenty

 • lyžařský kurs – únor
 • sportovně turistický kurs se zaměřením na cykloturistiku – květen
 • sportovně turistický kurs se zam.na vodáckou turistiku – červen