Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Maturitní a závěrečné zkoušky 2009/2010 – náhradní a opravné termíny prosinec 2010

Maturitní zkoušky – opravné termíny prosinec 2010

Třída – obor Ústní maturitní zkouška
DPET 3
Provozní technika + Provozní elektrotechnika
8.12.2010
7.30 hod.
SOŠ 4
Elektrotechnika
8.12.2010
7.30 hod.
M4.F
Mechanik seřizovač
8.12.2010
7.30 hod.
M4.E
Mechanik elektronik
8.12.2010
7.30 hod.
M4.C
Mechanik číslicově řízených strojů
8.12.2010
7.30 hod.
M4.A
Mechanik silnoproudých zařízení
8.12.2010
7.30 hod.

Sraz uchazečů je v 7.15 hodin před učebnou č.302

Závěrečné zkoušky – opravné termíny prosinec 2010

Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
23–51-H/001
Zámečník
1.12.2010
7.30 hod.
2.-3.12.2010
7.00 hod.
10.12.2010
7.30 hod.
23–56-H/001
Obráběč kovů
----------------- 2.12.2010
7.00 hod.
------------------
23–52-H/001
Nástrojař
1.12.2010
7.30 hod.
-------------------- -------------------

K opravné zkoušce je nutné se písemně přihlásit ředitelce školy!!!!

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 5.10.2010
Zpracoval: Ing.Krška Karel
ZŘTV

Ing.Iva Žáková
ředitelka SOŠ a SOU