Přirodovědný klokan 2010

V říjnu letošního roku se žáci naší školy zúčastnili 5. ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Svoje znalosti prokazovali v kategorii Junior (1. a 2. ročníky). Pořadatelem soutěže je každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Bližší informace o soutěži najdete na domovské stránce. Z původního počtu 41 přihlášených se do soutěže zapojilo pouze 33 žáků.

První tři místa obsadili žáci Dočekal Václav M2C (59b.), Hluska Radek M2A (56b.) a Pecina Václav M1B (50b.).

Na tři nejlepší řešitele čekají věcné odměny, které do soutěže věnuje ředitelka školy.

Soubory ke stažení

V Brně 1.11. 2010 Mgr. Petr Budín, spolupořadatel soutěže