Zpráva o lyžařském výchovně výcvikovém kurzu 8.-15.1.2011

Termín konání: 8.-15.1.2011
Místo konání: Pec pod Sněžkou, část Velká Úpa
Účastníci: Mgr.Bobrovský, Mgr.Váně, Mgr.Pacáková, 26 žáků
Náplň kurzu: plnění osnov výuky pro TV
  Teoretická část : přednášky dle denního plánu
  Praktická část : výuka na sněhu
Vyhodnocení: kurz byl zakončen písemným testem znalostí,
  praktickou ukázkou dosažených dovedností,
  výsledná známka byla zapsána do učňovské knížky

Zpracoval vedoucí LVVZ
Mgr.Martin Bobrovský
V Brně 20.1.2011