Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Dny otevřených dveří

Ve dnech 11. 12. 2010, 15. 1. 2011 a 26. 1. 2011 proběhly na naší škole Dny otevřených dveří, jež se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Zájemci o studium na naší škole získali během celé prezentace informace nejen o možnostech studia, výběru vhodného oboru a kritériích přijímacího řízení, ale byli informováni také o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, o úspěšnosti přijetí našich žáků na vysoké školy apod.

Následně si návštěvníci prohlédli učebny praktického a teoretického vyučování, kde pro ně byly připraveny nejrůznější ukázky z výuky a domácí přípravy našich žáků. Jednotliví vyučující je seznámili s projekty naší školy, s možnostmi sportovního vyžití, kulturními akcemi, zájezdy i s tvorbou školního časopisu. V rámci prezentace měli zájemci o studium příležitost položit dotazy přímo přítomným vyučujícím a získat tak přehled o výuce, zaměření oborů i technické a další vybavenosti školy a učeben. Zájemci o ubytování si také mohli prohlédnout pokoje a zázemí Domova mládeže, který se nachází přímo v areálu naší školy s mnoha sportovišti.

Mgr. Melichar