Nástavbové studium – přípravné kurzy pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Uchazečům o studium nástavbového studia denní i dálkové formy na naší škole, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Vhodné zejména pro ty, kteří již delší dobu neseděli ve školních lavicích.

Kurz z ČJL – termíny konání: 30.3. a 6.4.2011 vždy 15.20–18.40hod.

Kurz z Mat. – termíny konání: 20.4. a 27.4.2011 vždy 15.20–18.40hod.

V případě, že uchazeč nemá zájem absolvovat oba kurzy, je možné se přihlásit jen do jednoho z nich.

Podmínkou je podání přihlášky a uhrazení poplatku 200,–Kč za jeden kurz, a to nejpozději do 23.3.2011. Účastnický poplatek lze hradit pouze v hotovosti!

Podání přihlášky a uhrazení poplatku se provádí na pokladně školy každý pracovní den od 8.00 – 15.00 hod. 

Informace: Ing.Krška Karel, zástupce ředitelky

tel.: 544 422 840, krska@sos-soubrno.cz