Úspěch našich žáků v soutěži KOVO JUNIOR 2011

1. ročník Regionální soutěž KOVO JUNIOR 2011 oboru obráběč kovů.

Vyhlašovatelem celostátní soutěže je Cech KOVO ČR

Celostátní soutěž je zařazena do soutěže „České ručičky“ jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Slavnostní vyhlášení soutěže se bude konat dne 22. června 2011 v divadle Reduta Brno.

Pořadatelem regionálního kola, které se konalo 10. března 2011 v Břeclavi, byla Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav nábřeží Komenského 1

Soutěž byla určena žákům 2. a 3. ročníku učebního oboru 23–56-H/01, nebo oboru 23–56-H/001 OBRÁBĚČ KOVŮ, kteří nemají dokončené předchozí vzdělání zakončené maturitní zkouškou, a kteří v roce konání soutěže nedovrší věku 22 let a více. Soutěže se zúčastnilo 6 škol.

Za naší školu soutěžili žáci 3. ročníku oboru Obráběč kovů Lukáš Kuda a Jiří Válek .

**Žák Lukáš Kuda se v soutěži umístil na 1. místě. **

První dva soutěžící postoupí na celostátní kolo KOVO JUNIOR 2011.

Soutěž byla organizačně velmi dobře připravená, byla přínosem pro naše žáky, kteří měli možnost porovnat své vědomosti a dovednost s jinými školami.