MATURITNÍ ZKOUŠKY ZAČALY…

V pátek 6. května 2011 byly na naší škole zahájeny ústní maturitní zkoušky, které absolvuje téměř 150 úspěšných absolventů čtyřletého denního, dvouletého nástavbového a tříletého dálkového studia.

Žáci skládají praktické zkoušky (u nástavbového studia a oboru Elektrotechnika jsou to písemné zkoušky z odborných předmětů), profilové ústní zkoušky z odborných předmětů a zkoušky společné části.

Ve společné části maturitní zkoušky (tzv. státní maturita) skládají žáci povinnou maturitní zkouškku z Českého jazyka a literatury a volí si mezi zkouškou z Matematiky nebo Cizího jazyka (německého, ruského nebo anglického).Více než polovina žáků si zvolila zkoušku z matematiky

V období od 6. do 27. května 2011 probíhají profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části (tzn. český a cizí jazyk). Bloky zkoušek jsou řazeny podle studijních oborů.

Stejně jako v celé České republice, i naše žáky čeká poslední fáze maturit v období od 30. května do 7. června. V těchto sedmi dnech absolvují písemné zkoušky společné části. Jedná se o didaktické testy a písemné práce z českého a cizího jazyka, příp. didaktický test z matematiky.

V této chvíli můžeme s radostí konstatovat, že vše probíhá bez problémů a žáci odcházejí od ústních zkoušek s úsměvem na tváři.

Mgr. Marcela Žáková