Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

NÁVŠTĚVA V RAKOUSKÉM UČILIŠTI

V pondělí 3. května 2011 se zúčastnilo 30 vybraných žáků našeho učiliště za doprovodu 3 pedagogů informační besedy o rakouském odborovém svazu a prohlídky školy ve Vídni.

Koordinátor pro mezinárodní vztahy a zároveň učitel odborných předmětů oboru elektro Hubert Imsel nás provedl budovou učiliště Berufsschule Elektromechatronik ETM na Mollardgasse ve Vídni, ukázal nám výukové laboratoře a seznámil nás s duálním systémem vzdělávání v Rakousku.

V Catamaranu, jak je nazýváno centrum pro komunikaci s veřejností Rakouského odborového svazu byl pro nás připraven typicky rakouský oběd (co jiného než Wienerschnitzel by měl člověk v hlavním městě Rakouska obědvat…) a následně prezentace o rakouském systému fungování odborových organizací.

Vrcholem jednodenního výletu byla návštěva zábavního parku Prater, kde jsme mohli strávit příjemné jarní odpoledne.

Celá akce se konala v e spolurpáci s Českomoravskou konfederací odborových svazů a ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund = Rakouský odborový svaz) v rámci projektu ZUWINS (Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren = Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava) a doufáme, že se nám podařilo navázat dobré vztahy zejména s výše zmíněným učilištěm, se kterým bychom rádi nadále spolupracovali.

Mgr. Marcela Žáková