Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD ZKRÁCENÉ DÁLK.

Pořadí Identifikační číslo Bodů celkem Přijat
1 870 84,40 ano
2 763 80,80 ano
3 600 78,70 ano
4 765 78,10 ano
5 782 76,20 ano
6 674 76,00 ano
7 581 76,00 ano
8 985 75,70 ano
9 836 74,90 ano
10 830 74,50 ano
11 858 72,00 ano
12 6203 71,90 ano
13 742 71,60 ano
14 663 70,80 ano
15 737 70,10 ano
16 699 70,10 ne
17 758 64,20 ne