SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ A HERNÍ KURS TEMPLŠTEJN 23. – 27. května 2011

I v tomto školním roce byl uspořádán tradiční sportovně herní kurs se zaměřením na cykloturistiku. Stejně jako v předešlých letech se ho zúčastnili zájemci ze třetích ročníků studijních oborů a obdobně jako v předešlých letech jsme jeli do vyzkoušeného prostředí rekreačního střediska pod Templštejnem. Kursu se letos zúčastnilo celkem 21 chlapců a tři učitelé (Mgr.Váně, Mgr.Vondráková a p.Matoušek). Počasí nám maximálně přálo a program kursu bylo možno téměř zcela naplnit. Dominující pohybovou aktivitou byla jízda na kole a s ní spojené poznávání širokého okolí střediska.

V pondělí se většina účastníků kursu sešla u školy a po naložení věcí do školního auta vyrazili přes Slatinu, Moravany, Ořechov a Moravské Bránice do Ivančic. Zde se všichni najedli, doplnili tekutiny a po krátkém odpočinku dorazili zbývající kilometry do malebného střediska pod Templštejnem. Když se do tábora dostavili i zbývající frekventanti, mohl být celý kurs oficiálně zahájen. Ihned po nezbytném poučení, ubytování a večeři proběhla jízda zručnosti, která prověřila jak jezdecké dovednosti chlapců, tak odhalila některé technické nedostatky na jejich bicyklech. Nejrychlejším závodníkem byl Vít Tichoň.

sport

V úterý trasa našeho výletu vedla přes jadernou elektrárnu Dukovany do pivovaru v Dalešicích. Po obědě v prostorách , kde se natáčel slavný film Postřižiny, jsme se vraceli přes hráz přehradní nádrže Dalešice, rozhlednu Bybylón, Mohelno a Senorady. Od Senorad jsme zvolili netradiční cestu do tábora přes pole a les. Po malém zajetí z vyznačené cesty jsme nakonec všichni do tábora úspěšně dorazili. Tachometry ukazovaly více než 50 kilometrů a pro některé to byl životní cyklistický výkon. Ještě před večeří jsme stihli uspořádat soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Tentokrát Radim Keprt porazil ve finále Davida Poláka.

Ve středu jsme si po snídani připravili kurt na nohejbal a dvě hodiny se věnovali této krásné hře. Další zájemci hráli stolní tenis a petanque. Dokonce se našlo šest borců, kteří si v tento „odpočinkový“ den zajeli terénem divokých 50 km. S těmi jsme se pak před polednem setkali na obědě v Ivančicích. Po návratu se opět hrál nohejbal, stolní tenis, fotbal, střílelo se ze vzduchovky, házelo talířem,… Někteří účastníci také odhalili krásu přírodního koupání a využívali chladnější řeku místo napařování ve sprchách.

Ve čtvrtek ráno jsme opět vystoupali na jamolické letiště a po pěkných silničkách dojeli do Moravského Krumlova. Štěstí nám přálo a ihned po příjezdu jsme se mohli vydat na prohlídku slavné Slovanské epopeje. Kdo ví, jak to bude s „Epopejí“ v budoucnu. Díky ochotě ředitelky musea jsme si mohli prohlédnout i běžně uzavřené prostory chátrajicího krumlovského zámku. Po večeři jsme se společně vydali na hradby zříceniny Templštejna – sice výlet na jednu hodinu, ale pořádný kopec…. Pěkně jsme se zadýchali a protáhli achylovky.

Plánovaný páteční přesun do Brna na kolech nám ráno zhatil začínající déšť. Naštěstí si všichni dokázali zajistit náhradní dopravu, takže jsme sice „nesportovně“, ale bezpečně odjeli domů.

Celý kurs se obešel bez úrazů a ani na cestách žádný vážný problém nenastal. Několik drobných defektů jsme pohotově opravili a jediný „výlet“ mimo silnici Lukáše Lehkého skončil nepatrnou odřeninou. Někteří chlapci měli poněkud více rozbolavělé zadní části těla, ale byli příjemně překvapeni, že na kole ujedou více než pět kilometrů. Věřím, že všichni účastníci mají pěkné zážitky a na kurs budou rádi vzpomínat.

Děkuji všem zúčastněným studentům i svým pedagogickým kolegům za pohodovou atmosféru a bezproblémový přístup k celé akci.

30. května 2011, Mgr.Jan Váně, vedoucí kursu.