Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Možnost stravování v naší jídelně již od 29. 8. 2011

Peníze za obědy a objednání obědů je možné dne 24 – 26. 8. od 8.00 – 12.00 hod. na recepci hotelu nebo po internetu.

Od pondělí 29. 8. zakoupení obědů u vydavačky paní Habigerové v době výdeje obědů. Výdej obědů 29 – 31. 8. bude od 11.15 – 12.00 hod. a od 1. 9. vždy od 11.15 – 13.00 hod.