Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín prosinec 2011

Obor Písemná zkouška
26–51-H/003 5.12.2011 7.30 hod.
26–51-H/02 5.12.2011 7.30 hod.
Elektrikář – silnoproud 5.12.2011 7.30 hod.

Ke zkoušce je nutné přihlásit se písemně ředitelce školy.

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 22.9.2011
Zpracoval: Ing.Krška Karel

ZŘTV 

Ing.Iva Žáková

ředitelka SOŠ a SOU