Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Světluška

Jako každoročně, tak i letos, se naše škola účastnila charitativní akce Světluška. Proběhl již 9. ročník, a jsme pyšní na to, že se nám dostalo písemného poděkování za účast od organizátorů sbírky v čele s paní Anetou Langerovou. Díky patří především žákům třídy M3A, kterým se podařilo v ulicích Brna vybrat opravdu krásnou částku, která převyšovala 10 000 Kč.Tato suma je určena k nakoupení speciálních pomůcek – například digitálních zvětšovacích lup, „mluvících počítačů“, přispějeme i na osobní asistenci případně vodící psy pro zrakově postižené děti. Mgr. Eva Kapralová

svetluska