Prezentace Policie České republiky na téma Kyberšikana – 20. 2. 2012 a 24. 2. 2012

Por. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, poskytla našim žákům teoretické i praktické informace týkající se kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Na konkrétních případech ukázala, o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro oběť, tak i pro agresora kyberšikany. Preventivní program byl doprovázen power pointovou a audiovizuální prezentací s konkrétními případy kyberšikany. Žáci si uvědomili význam a závažnost těchto fenoménů a dovednost jejich rozpoznání. Žáci byli seznámeni s pojmem kyberšikana, jeho specifiky i znaky, které mají s „klasickou“ šikanou společné. Naučili se, jakými prostředky lze řešit konkrétní situace, ale především, jak těmto situacím předcházet. Akce se uskutečnila v rámci Minimálního preventivního programu a byla určena žákům všech 3. ročníků učebních a studijních oborů.

Mgr. Dagmar Gallistlová
Výchovná poradkyně a preventistka