Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

SOUTĚŽ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ENERSOL 2012

V letošním roce se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže pro střední školy ENERSOL. Žáci SOŠ 4 a M3A zpracovali soutěžní práce na téma Modernizace – aneb co nám přináší pokrok v technice /Petr Černoch, Tomáš Bannert/, Autonomní a hybridní fotovaltaické systémy /Stanislav Kozel/, Tvorba tepelné energie s využitím fyzikálního jevu kavitace /Štěpán Komosný/, Solární systémy /Matěj Suchý/. Štěpán Komosný postoupil do krajského kola soutěže a umístil se na 8. místě v celkovém počtu účastníků 42. Všichni žáci získali ocenění „STRATEGICKÝ PARTNER ENERSOL 2012“ a drobné ceny. Mgr. Zdeňka Ottová získala poděkování „VZORNÝ KOORDINÁTOR ENERSOL 2012“ a cenu „STRATEGICKÝ PARTNER ENERSOL 2012“ za činnost koordinátora projektu ENERSOL. Všem zapojeným žákům patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Poděkování patří i učitelům odborných předmětů (ing. Procházka, ing. Peslar) za konzultace k tématu a Mgr. Střelcové za jazykovou korekturu.

Zpracovala Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO