SOUTĚŽ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ENERSOL 2012

V letošním roce se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže pro střední školy ENERSOL. Žáci SOŠ 4 a M3A zpracovali soutěžní práce na téma Modernizace – aneb co nám přináší pokrok v technice /Petr Černoch, Tomáš Bannert/, Autonomní a hybridní fotovaltaické systémy /Stanislav Kozel/, Tvorba tepelné energie s využitím fyzikálního jevu kavitace /Štěpán Komosný/, Solární systémy /Matěj Suchý/. Štěpán Komosný postoupil do krajského kola soutěže a umístil se na 8. místě v celkovém počtu účastníků 42. Všichni žáci získali ocenění „STRATEGICKÝ PARTNER ENERSOL 2012“ a drobné ceny. Mgr. Zdeňka Ottová získala poděkování „VZORNÝ KOORDINÁTOR ENERSOL 2012“ a cenu „STRATEGICKÝ PARTNER ENERSOL 2012“ za činnost koordinátora projektu ENERSOL. Všem zapojeným žákům patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Poděkování patří i učitelům odborných předmětů (ing. Procházka, ing. Peslar) za konzultace k tématu a Mgr. Střelcové za jazykovou korekturu.

Zpracovala Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO