Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky maturujících ročníků

Vedení školy rozhodlo, že třídní schůzky maturujících ročníků se budou konat v dřívějším termínu, a to:

14. března 2012 od 15.00 hod. do 16.00 hod.

V době konání tř.schůzek budou ve škole přítomni všichni učitelé, kteří v těchto třídách vyučují.

  • M4.A – uč.č. 27
  • M4.B – uč.č. 29
  • M4.C – uč.č. 31
  • M4.D – uč.č. 33
  • N2 – uč.č. 128
  • SOŠ4 – uč.č. 132

1.3.2012
Ing.Karel Krška
zástupce ředitelky školy