Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2012

MECHANIK SEŘIZOVAČ

Soutěž proběhla ve třech kolech – školní – regionální a celostátní. Celostátní kolo soutěže organizovala Střední škola technická Chomutov v termínu 3. až 4.dubna 2012. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost ale i vědomosti v oblasti programování řídícího systému Heidenhain.

Naši studenti Václav DOČEKAL a Jan BURCIN, kteří se probojovali do celostátního kola v konkurenci osmnácti nejlepších z celé republiky, se umístili na velmi pěkném druhém a pátém místě.

Slavnostního vyhodnocení se účastnili zástupci kraje, cechu KOVO a oborových firem kteří vítězům předali hodnotné ceny. Opět jsme měli možnost prokázat, že studenti naší školy jsou schopni obstát v podmínkách nejvyšší odborné soutěže v celostátním měřítku.

V Brně dne : 12. dubna 2012
Pavlík Petr