Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

SOUTĚŽ DOVEDNOSTÍ – MECHANIK ELEKTRONIK A MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Soutěž proběhla na Integrované střední škole Olomoucká Brno v termínu 3.a 4. dubna 2012. Náplní soutěže byla praktická a teoretická část ve kterých se ověřovala zručnost při výrobě měřícího přístroje, ale i teoretické znalosti v oblasti elektroniky. Soutěže se účastnilo 11 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Naši studenti Radek Hluska a Tomáš Rušikvas se v soutěži družstev umístili na velmi pěkném třetím místě.

V Brně dne: 11. dubna 2012
UOV Kupsa Tomáš