Soutěž dovednosti oborů ELEKTRO, ŠR 2011/2012

Podobně jako minulý rok tak i v letošním školním roce 2011/2012 se uskutečnila na přelomu měsíce dubna a května 2012 soutěž dovednosti žáků elektrotechnických oborů. Tato soutěž byla určena pro žáky II. ročníků učebních oborů a III. ročníků studijních oborů slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky s cílem prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem příslušných oborů elektrotechniky.

Soutěže se zúčastnili žáci II. ročníku třídy 2A – obor „Elektrikář silnoproud“ (ELSIL) a 2C – obor „Elektromechanik pro zařízení a přístroje“(EMZP) a žáci III. ročníku třídy M3A, oborů „Mechanik silnoproudých zařízení“ (MSZ) a „Mechanik elektronik“ (ME).

Soutěž se skládala z teoretické části, ve které formou testů byly prověřovány teoretické znalosti žáků, a praktické části, ve které žáci plnili konkrétní praktický úkol z příslušného oboru elektrotechniky (např. zapojení kombinace přepínačů, nebo tester příslušného elektronického obvodu). Celkové hodnocení, resp. pořadí žáků bylo stanoveno na základě hodnocení teoretických znalostí (výsledků testů) a splnění praktického úkolu jako součet získaných bodů v obou oblastech. Z důvodu malého počtu žáků III. ročníku obou studijních oborů, se organizátoři soutěže rozhodli vyhodnotit soutěž, tj stanovit pořadí společně pro oba ročníky, avšak zvlášť pro slaboproudé a silnoproudé obory.

Na základě dosažených bodových hodnocení v obou oblastech bylo stanoveno následující pořadí žáků:

  1. Obory silnoproudé elektrotechniky (ELISIL, MSZ)
Pořadí Příjmení, jméno Třída Obor Celkový počet bodů
1. PEKÁREK Petr M3A MSZ 170
2. RŮŽIČKA Tomáš 2A ELSIL 168
3. HAMAN Patrik 2A ELSIL 159
  1. Obory slaboproudé elektrotechniky (EMZP, ME)
Pořadí Příjmení, jméno Třída Obor Celkový počet bodů
1. HLUSKA Radek M3A ME 148
2. VESELÝ Kamil 2A EMZP 115
3. PRAX Lukáš M3A ME 114

Zpracoval: Ing. Eduard Hoško