Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Dny otevřených dveří

Tak jako každoročně jsme i letos připravili pro ty, kteří mají zájem poznat školu blíže, Dny otevřených dveří.

  • 15.12.2012 sobota 9.00–15.00 hod.
  • 12.01.2013 sobota 9.00–15.00 hod.
  • 26.01.2013 sobota 9.00–15.00 hod.
  • 23.02.2013 sobota 9.00–15.00 hod.

V jiných pracovních dnech individuálně na základě telefonické domluvy s Mgr. Janem Melicharem.

Získáte informace o možnostech studia a výběru vhodného oboru. Vysvětlíme Vám podmínky přijetí ke studiu a dostanete další informační materiály. Provedeme Vás areálem školy, učebnami praktického a teoretického vyučování i Domovem mládeže.

Při Vaší návštěvě poznáte prostory školy. Její počítačové učebny, jazykové učebny, učebny s audiovizuální a interaktivní technikou, laboratoře programování CNC strojů, učebnou automatizace, elektrolaboratoře, pracoviště strojních oborů, pracoviště CNC strojů, atd. Můžete také navštívit Domov mládeže, jeho pokoje a školní jídelnu. V areálu školy si prohlédnete ping-pongový areál, minigolfové hřiště, tenisové kurty, víceúčelové sportovní hřiště.

Dny otevřených dveří – fotografie