Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Schůzka parlamentu školy 30. 10. 2012

Dne 30. 10. 2012 se uskutečnilo další setkání našich parlamentníků s panem ředitelem Ing. Romanem Molišem. Schůzku vedla PhDr. Jana Mazourková. Byly vzneseny dotazy na pana ředitele. Jako vždy se jednalo o různé oblasti – odborná i teoretická výuka, maturitní předměty, vybavení tříd, školy, volný čas studentů. Ředitel byl velmi vstřícný – odpovídal na jejich dotazy a tam, kde z jeho pohledu to půjde, zjedná nápravy. Studenti školy odešli spokojenější, protože je pan ředitel vyslyšel.

Zapsala: PhDr. Jana Mazourková, koordinátorka školního parlamentu.