Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

32 nových PC do počítačových učeben

Naši žáci dostanou dárky letos o trochu dříve… Díky projektu financovaného z EU jsme nakoupili 32 nových PC do počítačových učeben. Na počítačích je kromě kancelářského balíku Office 2010 nainstalován i software pro 3D modelování – SolidWorks 2012 – a pro technickou dokumentaci elektro – ProfiCAD. Posledně dva jmenované si mohou žáci nainstalovat i doma a to zadarmo!!!