Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Signály z neznáma

Dne 9.1.2013 žáci dvou čtvrtých ročníků a třídy N2 shlédli v Domě umění města Brna výstavu Signály z neznáma – český komiks v letech 1922– 2012. Část výstavy byla věnována klasice českého komiksu, Rychlým šípům, a jejich tvůrcům, spisovateli Jaroslavu Foglarovi a kreslíři Janu Fischerovi. Tvář domácího komiksu navždy změnil Kája Saudek, jehož tvorbě zde byla také věnována velká pozornost. Výstavu jsme navštívili v rámci výuky Semináře z českého jazyka a literatury.

Mgr. Gallistlová, Mgr. Kapralová