ENERSOL 2013

Letošního ročníku souteže ENERSOL se zúčastnilo šest žáků naší školy – Jan Slavík,Tomáš Ošťádal, Jakub Petráš z M3A, Martin Záhorský, Adam Sedláček a Matěj Suchý z M4A. Umístění našich projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie bylo velmi dobré.V krajském kole naši školu reprezentoval Jan Slavík z třídy M3A s projektem na téma Malé vodní elektrárny.

Všichni účastníci soutěže dostali ocenění Partner projektu ENERSOL 2013, soutěžící v krajském kole i věcnou odměnu.

Našemu soutěžícímu týmu patří díky i pochvala za reprezentaci školy.

Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO