Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky krajské soutěže Mechanik seřizovač 2013

Krajské kolo soutěže v Jihomoravském kraji organizovala Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 dne 20. února 2013. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost ale i vědomosti v oblasti programování řídících systémů Heidenhain a Sinumerik. Soutěže se zúčastnily Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33 a Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113.

Naši studenti Václav DOČEKAL a Zdeněk SOCHOR se umístili na prvním a druhém místě a tím si zajistili postup do celostátního kola.

Celostátní kolo bude probíhat ve dnech 22. – 23. března v Brně.

V Brně dne : 21. února 2013
Pavlík Petr