Zahájení školního roku 2013-2014

Školní rok 2013–2014 bude zahájen v pondělí 2. září 2013 podle následujícího harmonogramu:

I. ročníky/učební i maturitní obory včetně denní nástavby a zkráceného studia denního/ 08.00 hod.
II. a III. ročníky /učební i maturitní obory/ 10.00 hod.
IV. ročníky /maturitní obory / + N2 10.00 hod.
Dálkové studium /první ročníky/ 14.30 hod.

Výuka dálkového studia ve třídách DPET 2, DPET 3 a DZE 2 začíná 2.9.2013 ve 14.30 hod.

Rozdělení žáků do tříd a čísla učeben, ve kterých zahájení šk.roku proběhne, bude 2.9.2013 vyvěšeno ve vestibulu školy.

24.6.2013
Iva Vogtová