Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Závěrečné zkoušky – náhradní a opravné termíny prosinec 2013

Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
23–56-H/01
Obráběč kovů
------------------- 2. 12. 2013
7.00 hod.
------------------
26–52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2. 12. 2013
7.30 hod.
---------------- 10.12. 2013
7.30 hod.

Uvedené termíny konání závěrečných zkoušek se týkají všech forem studia.

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 2.10. 2013
Zpracoval: Ing.Krška Karel
ZŘTV

Ing.Roman Moliš
ředitel školy