Odborný seminář pro výchovné poradce základních škol – Středa 23. 10. 2013

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 ve spolupráci s partnery připravila odborný seminář zaměřený na psychologii v práci výchovného poradce a na další specifika poradenské činnosti. Právě výchovné poradenství má na všech typech škol významnou roli, neboť přispívá k osobnostnímu růstu žáků a k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu. Součástí semináře bylo setkání s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Brno v rámci metodického vedení výchovných poradců, za účasti ředitele Mgr. Libora Mikuláška. Přednášela rovněž odbornice z oblasti psychologie a profesního poradenství, představitelé střední a vysoké školy a pracovnice Úřadu práce. Součástí odborného semináře bylo rovněž krátké představení Střední školy strojírenské a elektrotechnické a nabízených oborů studia. Účastníci semináře dále získali informace o možnostech studia strojírenských a elektrotechnických oborů na Vysokém učení technickém v Brně i o uplatnění absolventů středních škol na trhu práce.

Mgr. Jan Melichar