Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Seminář z Českého jazyka a literatury v Mahelově knihovně

Dne 3. 12. 2013 jsme se v semináři z ČJL vydali do Mahenovy knihovny. Žáci třídy M 3B si z nabízených vzdělávacích programů vybrali téma Drogy, sexa rock´n´roll. Seminář proběhl v prostorách Hudební knihovny. Prostřednictvím zajímavého výkladu doprovázeného hudebními ukázkami jsme nahlédli do osudů hudebníků, jejichž životy drogy ovlivnily (Ray Charles, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Bob Dylan, David Bowie, Elvis Presley a dalších).

Ve druhé části semináře jsme si prošli prostory knihovny a dozvěděli se informace o jejím fungování.

V Brně dne 6. 12. 2013

Mgr. Dagmar Gallistlová