Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

HODNOCENÍ LVZ – VE VELKÉ ÚPĚ TERMÍN KONÁNÍ : 11.-18.1.2014

Žáci naší školy se zúčastnili lyžařského kurzu v hojném počtu-27 žáků. S nimi byli 2 učitelé, též instruktoři lyžování, Mgr.Bobrovský-ved.LVVZ, Mgr.Váně-instr., též zdravotník. Na výcvik snowboardu jsme získali instruktorku FSS Silvii Rajfovou.

Doprava byla zajištěna od parkoviště před školou v Brně, Trnkova 113 s odjezdem v 8.00hod., Před odjezdem bylo provedeno školení o chování během dopravy.

Výcvik, aktivita, pokroky a chování žáků na lyžařském svahu- vše v pořádku, drobné . kázeňské přestupky řešeny na místě.

Vybavení žáků bylo kvalitní, pro výcvik snowboardu byla povinná helma, drobné doseřízení
se provedlo v odborném skiservisu v místě konání.

Stravování bylo na velmi dobré úrovni-plná penze včetně pitného režimu ke stravě a svačiny
po odpoledním lyžařském výcviku.

Účastníkům LVZ bude zapsána známka do ŽK z praktické i teoretické části lyžování
vedoucím družstva v hodině TV.

Nejlepší lyžaři s celkovým hodnocením- výborný,dostanou licenci demonstrátor. Navrhuji obnovit tradici LVZ ve Velké Úpě (Pec p.Sněžkou)z důvodu velmi dobrých lyžařských podmínek.

V Brně dne 20.1. 2014
vedoucí LVZ

Mgr.Martin Bobrovský