Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

ENERSOL 2014 – naše je celostátní 4. místo.

4. března 2014 jsme se zúčastnili krajského kola 10. ročníku soutěže ENERSOL. Do soutěže jsme odeslali 3 projekty v kategorii Enersol a praxe.

Tři žáci ze třídy N2 – Jindřich Berger, David Tomek, Martin Pruch a Filip Zetka z N1 zpracovali projekty na téma : Čistírny odpadních vod a Solární elektrárny.

Jindřich Berger reprezentoval naši školu v krajském kole a stal se vítězem v Jihomoravském kraji. Svým vítězstvím si zajistil účast na celostátní konferenci ENERSOL 2014 v Praze.

V celostátní soutěžní přehlídce žákovských projektů se Jindřich Berger umístil na 4. místě a bude reprezentovat Jihomoravský kraj na mezinárodní konferenci v Otrokovicích.Zpracovala: Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO