Vítězné tažení našich žáků nepřerušeno!!!

Již třetím rokem po sobě jsou naši žáci mezi třemi nejlepšími v České republice

Ve dnech 25. – 26. března 2014 uspořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov v rámci celostátního projektu České ručičky celostátní kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2014. Soutěž byla určena pro studenty strojírenského oboru Mechanik seřizovač. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 14 studentů ze sedmi krajů České republiky. Nejlepší připravenost předvedli studenti ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 a pořádající školy.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části měli soutěžící vypracovat program pro CNC stroj dle výkresové dokumentace. Takto soutěžící prokázali znalosti a dovednosti spojené s přesností při výrobě dané součásti. V druhá části pak prokazovali své vědomosti a dovednosti z praktického měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů.

  • 1. místo Zdeněk Šesták Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
  • 2. místo Aleš Hammer Střední školy strojírenské a elektrotech., Brno, Trnkova 113
  • 3. místo Václav Pecina Střední školy strojírenské a elektrotech., Brno, Trnkova 113

V Brně dne 27. 3. 2014
Petr Pavlík