Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Informace pro registrované strávníky od 25.8. – 29.8.2014

Obědy a večeře na září (1.9. – 5.9.) si můžete objednat přes internet od 25.8.2014 nebo telefonicky na čísle 544422836, 777990780 – Havlíčková Alena

Kredit je možné přinést od 8 – 10 hod. do kanceláře 120 – Havlíčková A. v budově DM.