Zahájení školního roku

Školní rok 2014–2015 bude zahájen v pondělí 1. září 2014 podle následujícího harmonogramu:

I. ročníky/učební i maturitní obory včetně denní nástavby a zkráceného studia denního/ 08.00 hod.
II. a III. ročníky /učební i maturitní obory/ 10.00 hod.
IV. ročníky /maturitní obory / + N2 10.00 hod.
Dálkové studium 14.30 hod.

Výuka dálkového studia začíná 1.9.2014 v 15­.20 hod.

Rozdělení žáků do tříd a čísla učeben, ve kterých zahájení šk.roku proběhne, bude 1.9.2014 vyvěšeno ve vestibulu školy.

5. 6. 2014
Iva Vogtová