Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

3D tisk na naší škole

Před prázdninami jsem díky příspěvku z fondů EU mohli pořídit profesionální 3D tiskárnu. Z referencí na internetu a zkušenosti uživatelů jsme vybrali zařízení MakerBot Mini. Firma MakerBot se řadí mezi leadry a průkopníky v oblasti 3D tiskáren pro domácí využití. Nyní můžeme tisknout modely dostupné pod licencí CC např. z www.thingiverse.com a nebo, a to chceme především, zhmotnit modely našich žáků. Pokud se chcete o 3D tisku dozvědět více, nebo se přijtí jen podívat, kontaktujte Ing. Šlaise (kab. 129).