Festival vědy na Kraví hoře

V pátek 12. 9. se třídy M1A, M1B, N1, N2 zúčastnily na Kraví hoře Festivalu vědy. I přes nepříznivé počasí a problémy s MHD, která nejezdila kvůli havárii, dorazili žáci v hojném počtu. V hlavním stanu jsme shlédli vystoupení Bez chemie ani ránu a Úžasné divadlo fyziky: Příběh žárovky. Ve vestibulu planetária si žáci mohli prohlédnout stánky jednotlivých fakult brněnských vysokých škol a dalších organizací zabývajících se vědeckým výzkumem a také vyzkoušet řadu pro ně přichystaných aktivit – simulátory, mikroskopy, vyrábění apod.