Třídní schůzky 1. ročníků 17. 9. 2014

Ve středu 17. 9. 2014 se v 16.00 hod konají třídní schůzky 1. ročníků (týká se to tříd 1A, 1B, 1C, M1A, M1B).