Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Naši žáci navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání

Ve dnech 4.11. a 7.11.2014 nav¬št­ívili žáci 4. ročníků studijních oborů XXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014 na brněnském výstavišti.

V rámci předmětu Úvod do světa práce se seznámili s možnostmi pomaturitního vzdělávání. Na veletrhu byly zastoupeny české a zahraniční univerzity, státní i soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy, agentury zajišťující studijní a pracovní pobyty v zahraničí, jazykové školy a státní i soukromé poradenské instituce. Žáci získali písemné i ústní informace o podmínkách přijetí na jednotlivé obory a o studijních programech. Také navštívili přednášky vystavujících škol, které v průběhu veletrhu probíhaly v přednáškových sálech. Navštívili také doprovodné programy Pojďme si hrát s technikou, Věda pro život a Tailor-Made Study Abroad.

Teď už našim čtvrťákům zbývá jen maličkost: odmaturovat a správně zvolit obor dalšího studia.

Brno 10. 11. 2014

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně