Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Dny otevřených dveří

  • středa 3. 12. 2014 14 – 18 hod
  • sobota 13. 12. 2014 9 – 15 hod
  • sobota 10. 1. 2015 9 – 15 hod
  • sobota 24. 1. 2015 9 – 15 hod

V jiných termínech na základě telefonické domluvy
Mgr. Jan Melichar, tel.: +420 544 422 881