Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

KRAJSKÁ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2015 – MECHANIK SEŘIZOVAČ

Krajské kolo soutěže v Jihomoravském kraji organizovala Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 dne 19. února 2015. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost, ale i vědomosti v oblasti programování řídících systémů Heidenhain a Sinumerik. Soutěže se zúčastnily Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33, Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 a Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113.

Umístění žáků :

  • 1. místo……… Miloslav Macek, SŠSE Brno, Trnkova 113
  • 2. místo………. Tomáš Sosnar, SŠSE Brno, Trnkova 113
  • 3. místo………. David Mička, SŠTE Brno, Olomoucká 61

Žáci umístění na prvních dvou místech postupují do celostátního kola, které se koná v termínu 18. – 19. března 2015 v Chomutově.

V Brně dne : 20. února 2015
Pavlík Petr