Vyhlášení a propozice fotografické soutěže žáků naší školy

POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby amatérských fotografů, žáků naší školy.

PODMÍNKY ÚČASTI

Zúčastnit se může každý fotograf, žák naší školy, který se považuje za amatéra. Fotograf se může přihlásit pod svým jménem, nebo také anonymně.

Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné.

Téma je volné (fotografie zachycující realitu, fotografie jako fikce), za použití techniky digitální nebo analogové či kombinace obou těchto technologií.

Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi. Nelze zasílat seriál fotografií (např. fotografie tvořící tématicky navazující celek).

Fotografie zasílejte uložené do formátu JPG, doporučené rozlišení 300dpi, 5 MB (snímek běžného digitálního fotoaparátu).

Vybrané fotografie pro výstavu budou vytištěny velkokapacitní kopírkou na běžný papír formátu A4 (tisk zajistí pořadatel).

S fotografiemi budou zaslány kontaktní údaje (jméno, třída, email, telefon.) příp. název fotografie. Anonymní účastník nemusí zaslat své kontaktní údaje.

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které by nebyly eticky vhodné.

Dále budou ze soutěže vyloučeny snímky, které byly dle informací pořízeny jiným autorem, nebo byly zaslány v nevyhovující kvalitě, či rozlišení.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním fotografií na www stránkách, facebooku, příp. při výstavě. Zároveň uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Také souhlasí s tím, že může pořadatel zaslaná fota a videa využít při propagaci školy, a nebo dalších ročníků na www stránkách , facebooku, v tisku, na plakátech a dalších propagačních materiálech, a to nejen školy, případně dalšími médii různými formami.

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

HODNOCENÍ

Hodnotitelská komise bude složená ze zástupců pořadatele, případně dalších osob. Nejlepší tři práce budou odměněny diplomem a věcnými cenami. Anonymní účastník diplom ani věcnou cenu neobdrží.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Příjem fotografií: do 15. dubna 2015
Zasedání poroty: do 30. dubna 2015
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy (SSŠE Brno, 1 patro, tam kde jsou veřejné stanice internetu):
květen 2015

KONTAKTNÍ ADRESY:

Zástupce pořadatele a příjemce soutěžních prací
Mgr. Jan Melichar
Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, Trnkova 113
Tel.: 544 422 881
E-mail: melichar@sssebrno.cz