Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Dubnová Husa na provázku

Dne 8. 4. 2015 navštívili naši žáci divadlo Husa na provázku, kde zhlédli představení Kníže Myškin je idiot v režii Vladimíra Morávka. V následujících hodinách literatury jsme diskutovali o pojetí hry a hereckých výkonech. Pozitivní ohlasy od žáků nás utvrdily v tom, že takto strávené dopoledne bylo pro všechny zúčastněné příjemným kulturním zážitkem.

Mgr. Dagmar Gallistlová
Mgr. Eva Kapralová