Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Prezentace o projektu Jaderná maturita

Dne 1. dubna 2015 navštívila naši školu paní Petra Lázničková z firmy ČEZ. Seznámila naše studenty s aktivitami, kterými skupina ČEZ podporuje nadané studenty středních a vysokých škol. Především žáky informovala o projektu Jaderná maturita, jehož se zúčastní dva žáci třídy M 3A v posledním dubnovém týdnu.

V Brně dne 7. dubna 2015

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně